Artykuł

Rejestracja obozów 2017 w Kuratorium Oświaty

Wszystkie obozy Wandrusa odbywające się w okresie wakacji 2017 zostały zgłoszone i zarejestrowane w Kuratorium Oświaty.

Obozy stacjonarne w Rynie
15807/POM/2017 od: 2017-07-01 do: 2017-07-11
15861/POM/2017 od:2017-07-12 do:2017-07-22
15892/POM/2017od:2017-07-23 do: 2017-08-02
15900/POM/2017 od:2017- 08-03 do: 2017-08-13

Rejsy po Wielkich Jeziorach Mazurskich
14939/POM/2017 od: 2017-07-01 do: 2017-07-11
15011/POM/2017 od:2017-07-12 do:2017-07-22
15017/POM/2017od:2017-07-23 do: 2017-08-02
15197/POM/2017 od:2017- 08-03 do: 2017-08-13
15439/POM/2017 od:2017- 08-14 do: 2017-08-24

Pozostałe imprezy również zostały zarejestrowane na podstawie osobnych zgłoszeń.