Artykuł

Jak wybrać obóz quadowy

Zanim zaczniesz się zastanawiać nad wyborem obozu, przedstawimy Ci najpierw rodzaje naszych obozów quadowych.

 • przygodowo-szkoleniowy
  Na tym obozie, oprócz szkolenia na quadach realizowany jest program aktywnych zajęć przygodowych, wybieranych przez uczestników, w zależności od profilu obozu są to m.in: paintball, gokarty, asg, zajęcia militarne, survival, żeglarstwo, windsurfing, wyprawy kajakowe i rowerowe. Można wybrać również obóz z dodatkowym szkoleniem na wybraną kategorię prawa jazdy. Każdy obóz ma różne warianty cenowe - cena zależna jest od godzin jazdy na quadach. Przy wyższych stopniach szkolenia (IV, V, VI) zajęcia quadowe zajmują coraz więcej czasu obozowego a zajęcia przygodowe mniej.
 • przygodowo-wyprawowy
  Na tym obozie jazda na quadach odbywa się w postaci wielogodzinnych, czasem całodniowych wypraw quadowych. Liczba godzin jazdy na quadach jest zazwyczaj większa niż na obozach szkoleniowo-przygodowych. Nie ma typowego szkolenia quadowego a doskonalenie już nabytych umiejętności. Każdy obóz ma różne warianty cenowe - cena zależna jest od godzin jazdy na quadach. Obóz taki organizujemy na Mazurach dla uczestników którzy mają opanowany co najmniej poziom II umiejętności qudowych i w Bieszczadach, dla uczestników którzy mają opanowany III poziom umiejętności quadowych. Oprócz wypraw quadowych realizowany jest program aktywnych zajęć przygodowych, wybieranych przez uczestników. W zależności od profilu obozu są to m.in: paintball, gokarty, asg, zajęcia militarne, survival, żeglarstwo, windsurfing, wyprawy kajakowe i rowerowe. Można wybrać również obóz z dodatkowym szkoleniem na wybraną kategorię prawa jazdy. Priorytet i pierwszeństwo mają wyprawy quadowe, a pozostałe zajęcia odbywają się w dostępnym czasie wolnym. 
 • wyjazdy weekendowe
  Organizujemy wiosną i jesienią. Na taki wyjazd mogą pojechać zarówno uczestnicy naszych obozów jak i zaproszeni przez nich goście, grupy znajomych czy całe rodziny. Zazwyczaj w miejscu organizacji takiego wyjazdu są tereny do uprawiania turystyki rowerowej, spacerów z psami czy innych aktywności.

Jakie są zajęcia na obozie quadowym?

 • szkolenie quadowe
  realizowane jest według programu szkolenia quadowego Wandrusa na sześciu poziomach. Poziom pierwszy to nauka jazdy dla uczestników, którzy nigdy jeszcze nie jeździli na quadach. Szkolenie obejmuje zajęcia na placu manewrowym, jazdy w terenie i zajęcia techniczno-warsztatowe. Cały program szkolenia quadowego Wandrusa jest tutaj
 • nauka jazdy na quadzie na placu manewrowym to zajęcia z manewrowania quadem w zależności od poziomu umiejętności. Na poziomie I obejmuje podstawy z manewrowania quadem dla początkujących, którzy nigdy jeszcze nie jeździli na quadzie. Na poziomie II i III manewrowanie quadem, wymijanie, zawracanie itp. Na obozach na wyższe poziomy umiejętności (IV, V, VI) obejmuje np. naukę jazdy tyłem, tyłem slalomem, prowadzenie quada jedną ręką itp. Jeśli nie mamy dostępnego placu manewrowego takie szkolenie odbywa się na otwartym terenie polno-łąkowym (zwłaszcza na wyższe poziomy).
 • jazdy w terenie
  to najatrakcyjniejsza forma zajęć która odbywa się na każdym obozie quadowym Wandrusa, bez względu na jego specyfikę. Jeździmy w prawdziwym terenie, polnym, łąkowym, zadrzewionym, po drogach piaszystych, szutrowych i bezdrożach. Im wyższy poziom obozu, tym trudniejszy jest teren po którym jeździmy.
  Podczas jazd w terenie realizowane są również elementy szkoleniowe odpowiednie na dany poziom umiejętności - pokonywanie wzniesień, trawersów (pochyłości), kolein, rowów, czy wreszcie na wyższe pziomy umiejętności - przejazdy przez tereny bagienne, cieki wodne, zwalone drzewa.
 • wyprawy quadowe
  tym różnią się od "zwykłych" jazd w terenie, że trwają o wiele dłużej i organizowane są na Mazurach dla uczestników którzy potrafią już jeździć w prostym terenie (zaliczony poziom II) a w Bieszczadach dla uczestników którzy potrafią jeździć w średniotrudnym terenie (zaliczony poziom III). Podczas takich wypraw robimy ogniska z pieczeniem kiełbasek, czy nocne jazdy.
 • przeprawy w trudnym terenie
  Pokonywanie terenów podmokłych, bagien, przeszkód wodnych i terenowych (na obozach z programem szkolenia na poziom IV, V i VI).
 • szkolenie quadowe techniczno-warsztatowe
  realizowane jest według programu szkolenia quadowego Wandrusa, zazwyczaj na obozach na wyższe poziomy umiejętności (IV, V, VI). Szkolenie obejmuje podstawowe zasady serwisowania quada oraz proste naprawy (jak na przykład naprawienie przebitej opony).
 • zajęcia przygodowe czyli obozowe aktywności
  na przykład paintball, asg, gokarty, zajęcia militarne, survivalowe, wyprawy rowerowe i kajakowe, rejsy żeglarskie, windsurfing i inne;
 • inne zajęcia zgodne z profilem obozu, na przykład szkolenie na wybraną kategorię prawa jazdy;
 • pozostałe obozowe zajęcia jak na przykład: różnego rodaju gry i zajęcia sportowe, wyjścia na kąpielisko, plażowanie, ogniska, dyskoteki, wieczorna kawiarenka z grami i integracją tylko dla uczestników obozów i wiele innych.

Szkolenie quadowe
Na każdym obozie realizowane jest szkolenie quadowe na różnym poziomie - od poziomu I (jazda uczestnika z pomocnikiem), poprzez poziom II (jazda samodzielna w łatwym terenie), - poziom III (jazda samodzielna w średniotrudnym terenie) aż po poziom IV i V - jazda w terenie górskim. Szkolenie na poziom I, II iIII realizujemy na Mazurach, na poziom III, IV i V - w Bieszczadach. Uczestnicy którzy opanują umiejętności dla danego poziomu, jeszcze w trakcie obozu mogą przejść na kolejny poziom.
Program szkolenia na poszczególne poziomy jest tutaj: http://wandrus.com.pl/wandrus-program-szkolenia-quadowego

1. Jeśli uczestnik nigdy dotąd nie jeździł na quadach polecamy:
na Mazurach: obóz quadowy przygodowo-szkoleniowy na poziom I, II lub III. Są różne opcje na przykład: quadowo-paintballowy, quadowo-gokartowo-paintballowy, quadowo-gokartowy, quadowo-żeglarski itp.
2. Jeśli uczestnik był już na naszym obozie na Mazurach i dobrze jeździ samodzielnie w łatwym terenie (zaliczył poziom I i II) polecamy:
a) kontynuowanie udziału w obozach na Mazurach jak w pkt 1 według szkolenia na poziom III.
b) udział w obozie quadowym stacjonarno-wyprawowy na Mazurach (dużo więcej godzin jazdy na quadach, wielogodzinne wyprawy, jazda nocna)
3. Jeśli uczestnik był już na naszym obozie na Mazurach i bardzo dobrze jeździ samodzielnie w łatwym i średnio trudnym terenie
(lub jeśli uczestnik nigdy nie był na naszym obozie ale bardzo dobrze jeździ na quadzie w średniotrudnym terenie) polecamy:

a) kontynuowanie udziału w obozach na Mazurach jak w pkt 1. na poziomie III.
b) udział  w obozie szkoleniowym w Bieszczadach ze szkoleniem na poziom IV lub V.
c) udział w obozie quadowym wyprawowym w Bieszczadach na poziomie III.

Porady i informacje: tel. 501 647 139.

..:: PRZEGLĄD OBOZÓW   ..:: PRZEGLĄD OBOZÓW

CAMP WANDRUS MAZURY
Quadowo-przygodowy
dla początkujących i dobrze jeżdżących na quadzie w łatwym terenie, szkolenie na poziom I, II, III


CAMP WANDRUS MAZURY
Quadowo-paintballowy
dla początkujących i dobrze jeżdżących na quadzie w łatwym terenie, szkolenie na poziom I, II, IIICAMP WANDRUS MAZURY
Quadowo-gokartowo-paintballowy
dla początkujących i dobrze jeżdżących na quadzie w łatwym terenie, szkolenie na poziom I, II, III


CAMP WANDRUS MAZURY
Quadowo-gokartowy
dla początkujących i dobrze jeżdżących na quadzie w łatwym terenie, szkolenie na poziom I, II, III


CAMP WANDRUS MAZURY
Quadowy stacjonarno-wyprawowy
dla tych którzy chcą przejeździć wiele godzin na quadach podczas długich wypraw terenowych
szkolenie na poziomie IIICAMP WANDRUS BIESZCZADY
Quadowy wyprawowy
dla tych którzy chcą przejeździć rekreacyjnie wiele godzin na quadach podczas długich wypraw terenowych w terenie górskim bez szkolenia, zajęcia na poziomie III