Artykuł

Jak wybrać obóz quadowy

Obozy Quadowe Wandrusa - poradnik jak wybrać obóz
Wandrus jest liderem w organizacji obozów quadowych w Polsce. Obozy quadowe organizujemy od wielu lat. Wprowadzamy nowe trendy i propozycje obozów w turystyce aktywnej, jesteśmy prekursorami nowych rozwiązań i systemów szkolenia.

Jako pierwsi na obozach quadowych Wandrusa zorganizowaliśmy
jazdy w prawdziwym terenie, nie na sztucznym, niewielkim torze. Uczestnicy obozów quadowych Wandrusa jeżdżą na quadach najwięcej godzin (zależnie od wybranego wariantu). Zawsze w każdej ofercie obozu quadowego Wandrusa podajemy czas jazdy przypadający na jednego uczestnika.

Jako pierwsi wprowadziliśmy przejrzysty i konsekwentny
system szkolenia quadowego Wandrusa, który umożliwia uczestnikom stopniowe podnoszenie swoich umiejętności w jeździe na quadach. Coś ciekawego dla siebie znajdą uczestnicy, którzy dotychczas nigdy nie jeździli jeszcze na quadach jak i osoby jeżdżące na quadach dobrze lub bardzo dobrze.

Naszą ideą jest realizacja obozów quadowych, według specjalnie opracowanego
programu szkolenia, który pozwoli Wam systematycznie rozwijać umiejętności w jeździe na quadach, poznawać nowe, atrakcyjne regiony Polski z ciekawymi trasami quadowymi i jeździć na różnych typach quadów. Dodatkowo obozy quadowe podzieliliśmy na dwa rodzaje szkoleniowo-przygodowo-wyprawowe i przygodowo-wyprawowe.
Różnią się od siebie tym, że na obozach przygodowo-wyprawowych nie ma szkolenia quadowego a doskonalenie już nabytych umiejętności, są natomiast realizowane dłuższe wyprawy quadowe, połączone z biwakowaniem, jazdą nocną. Dzięki temu uczestnicy obozów quadowych, będą mogli zrealizować swoje marzenia i ambicje. Jeździć coraz lepiej, dłużej, dalej, szybciej, w trudniejszym terenie wybierając obóz quadowy który jest najbardziej odpowiedni.


Zanim zaczniesz się zastanawiać nad wyborem obozu, przedstawimy Ci najpierw rodzaje naszych obozów i imprez quadowych.

 • przygodowo-szkoleniowo-wyprawowy
  Na takim obozie zajęcia na quadach dzielą się na trzy części:
  - nauka jazdy na quadach (według programu szkolenia zależne od poziomu, program szkolenia patrz tutaj);
  - jazdy w terenie połączonej ze szkoleniem, program szkolenia patrz tutaj;
  - wypraw terenowych off road;
  - zajęć warsztatowych (według programu szkolenia patrz tutaj, od poziomu IV).
  Oprócz szkolenia na quadach realizowany jest program aktywnych zajęć przygodowych, wybieranych przez uczestników, w zależności od profilu obozu są to m.in: paintball, gokarty, asg, zajęcia militarne, survival, żeglarstwo, windsurfing, wyprawy kajakowe i rowerowe. Można wybrać również obóz z dodatkowym szkoleniem na wybraną kategorię prawa jazdy. Każdy obóz ma różne warianty cenowe - cena zależna jest od godzin jazdy na quadach. Przy wyższych stopniach szkolenia (IV, V, VI) zajęcia quadowe zajmują coraz więcej czasu obozowego a zajęcia przygodowe mniej.
 • przygodowo-wyprawowy
  Na tym obozie zajęcia na quadach składają się z:
  - wielogodzinnych, czasem całodniowych wypraw quadowych off road;
  - doskonalenia już nabytych umiejętności.
  Liczba godzin jazdy na quadach jest zazwyczaj większa niż na obozach szkoleniowo-przygodowych. Nie ma typowego szkolenia quadowego a doskonalenie już nabytych umiejętności. Każdy obóz ma różne warianty cenowe - cena zależna jest od godzin jazdy na quadach. Obóz taki organizujemy na Mazurach dla uczestników którzy mają opanowany co najmniej poziom II umiejętności qudowych i w Bieszczadach, dla uczestników którzy mają opanowany III poziom umiejętności quadowych. O
  prócz wypraw quadowych realizowany jest program aktywnych zajęć przygodowych, wybieranych przez uczestników. W zależności od profilu obozu są to m.in: paintball, gokarty, asg, zajęcia militarne, survival, żeglarstwo, windsurfing, wyprawy kajakowe i rowerowe. Można wybrać również obóz z dodatkowym szkoleniem na wybraną kategorię prawa jazdy. Priorytet i pierwszeństwo mają wyprawy quadowe, a pozostałe zajęcia odbywają się w dostępnym czasie wolnym. 
 • wyjazdy weekendowe
  Organizujemy wiosną i jesienią. Na taki wyjazd mogą pojechać zarówno uczestnicy naszych obozów jak i zaproszeni przez nich goście, grupy znajomych czy całe rodziny. Zazwyczaj w miejscu organizacji takiego wyjazdu są tereny do uprawiania turystyki rowerowej, spacerów z psami czy innych aktywności.
 • ekspedycje quadowe
  Kilkudniowe i dłuższe wyjazdy dla dorosłych na Ukrainę, do Rumunii, Bułgarii.

Jakie są zajęcia na obozie quadowym?

 • szkolenie quadowe
  realizowane jest według programu szkolenia quadowego Wandrusa na sześciu poziomach. Poziom pierwszy to nauka jazdy dla uczestników, którzy nigdy jeszcze nie jeździli na quadach. Szkolenie obejmuje zajęcia na placu manewrowym, jazdy w terenie i zajęcia techniczno-warsztatowe. Cały program szkolenia quadowego Wandrusa jest tutaj
 • nauka jazdy na quadzie na placu manewrowym to zajęcia z manewrowania quadem w zależności od poziomu umiejętności. Na poziomie I obejmuje podstawy z manewrowania quadem dla początkujących, którzy nigdy jeszcze nie jeździli na quadzie. Na poziomie II i III manewrowanie quadem, wymijanie, zawracanie itp. Na obozach na wyższe poziomy umiejętności (IV, V, VI) obejmuje np. naukę jazdy tyłem, tyłem slalomem, prowadzenie quada jedną ręką itp. Jeśli nie mamy dostępnego placu manewrowego takie szkolenie odbywa się na otwartym terenie polno-łąkowym (zwłaszcza na wyższe poziomy).
 • nauka jazdy w terenie to zajęcia z manewrowania i jazdy quadem w terenie wraz z pokonywaniem przeszkód terenowych i przeprawami, w zależności od poziomu umiejętności wedlug programu szkolenia Wandrusa. Na poziomie I jazda z pomocnikiem, na poziomie II jazda samodzielna w łatwym terenie, na poziomie III jazda w średniotrudnym terenie, na poziomie IV jazda w trudnym terenie górskim i tak dalej.
 • jazdy w terenie
  to najatrakcyjniejsza forma zajęć, która odbywa się na każdym obozie quadowym Wandrusa, bez względu na jego specyfikę. Jeździmy w prawdziwym terenie polnym, łąkowym, zadrzewionym, po drogach piaszystych, szutrowych i bezdrożach. Im wyższy poziom obozu, tym trudniejszy jest teren po którym jeździmy.
  Podczas jazd w terenie realizowane są również elementy szkoleniowe odpowiednie na dany poziom umiejętności - pokonywanie wzniesień, trawersów (pochyłości), kolein, rowów, czy wreszcie na wyższe poziomy umiejętności - przejazdy przez tereny bagienne, cieki wodne, zwalone drzewa. Każdy poziom realizowany jest w coraz trudniejszym terenie, w tym górskim.
 • wyprawy quadowe off road
  tym różnią się od "zwykłych" jazd w terenie, że trwają o wiele dłużej i organizowane są na Mazurach dla uczestników którzy potrafią już jeździć w prostym terenie (zaliczony poziom II) a w Bieszczadach dla uczestników, którzy potrafią jeździć w średniotrudnym terenie (zaliczony poziom III). Podczas takich wypraw robimy ogniska z pieczeniem kiełbasek, czy nocne jazdy.
 • przeprawy w trudnym terenie
  pokonywanie terenów podmokłych, bagien, przeszkód wodnych i terenowych (na obozach z programem szkolenia na poziom IV, V i VI).
 • szkolenie quadowe techniczno-warsztatowe
  realizowane jest według programu szkolenia quadowego Wandrusa, zazwyczaj na obozach na wyższe poziomy umiejętności (IV, V, VI). Szkolenie obejmuje podstawowe zasady serwisowania quada oraz proste naprawy (jak na przykład naprawienie przebitej opony).
 • zajęcia przygodowe czyli obozowe aktywności
  na przykład paintball, asg, gokarty, zajęcia militarne, survivalowe, wyprawy rowerowe i kajakowe, rejsy żeglarskie, windsurfing i inne;
 • inne zajęcia zgodne z profilem obozu, na przykład szkolenie na wybraną kategorię prawa jazdy;
 • pozostałe obozowe zajęcia jak na przykład: różnego rodaju gry i zajęcia sportowe, wyjścia na kąpielisko, plażowanie, ogniska, dyskoteki, wieczorna kawiarenka z grami i integracją tylko dla uczestników obozów i wiele innych.

Szkolenie quadowe
Na każdym obozie realizowane jest szkolenie quadowe na różnym poziomie - od poziomu I (jazda uczestnika z pomocnikiem), poprzez poziom II (jazda samodzielna w łatwym terenie), poziom III (jazda samodzielna w średniotrudnym terenie) aż po poziom IV i V - jazda w terenie górskim. Szkolenie na poziom I, II i III realizujemy na Mazurach, na poziom III, IV i V - w Bieszczadach. Uczestnicy którzy opanują umiejętności dla danego poziomu, jeszcze w trakcie obozu mogą przejść na kolejny poziom.


.:: JAK WYBRAĆ OBÓZ QUADOWY?
O przemyślanym wyborze obozu quadowego powinien decydować szereg czynników. Omówimy je według jasnych i czytelnych kryteriów. Zanim zdecydujemy, na jaki obóz quadowy wysłać nasze dziecko, najpierw musimy ustalić kryteria, według których dokonamy naszego wyboru.

Kryteria wyboru

 • rodzaj obozu - Wandrus organizuje obozy quadowe szkoleniowe, przygodowo-szkoleniowe, przygodowo-wyprawowe, szkoleniowo-przeprawowe. Rodzaje obozów opisane są na samej górze tego artykułu;
 • teren - odpowiednio obszerny i urozmaicony teren do jazdy na quadach (nie "specjalny tor");
 • umiejętności - obóz dostosowany do możliwości uczestnika;
 • kryteria doboru uczestników - czy obozy quadowe są 'dla każdego", czy też jest kilka różnych rodzajów obozów, dostosowanych do różnych umiejętności i wieku uczestników;
 • liczba quadów - dostępnych dla uczestników aby możliwe było zrealizowanie programu zajęć;
 • jakie quady  - typ quadów, ich wiek i stan techniczny;
 • czas zajęć - czytelnie i bez ubarwień podany czas jazdy na quadach na jednego uczestnika (nie na grupę);
 • program - przewidujący jazdy w prawdziwym terenie, a nie jazdę w kółko na "specjalnym torze";
 • kadra - profesjonalna grupa instruktorów a nie tylko umiejących jeździć na quadzie;
 • zasady realizacji zajęć - odpowiednio dobrane, np. jazda w małych grupach podzielonych ze względu na umiejętności;
 • rozwój umiejętności - możliwość podnoszenia umiejętności jazdy na quadach (organizacja obozów o różnym stopniu zaawansowania);
 • bezpieczeństwo - na obozach quadowych Wandrusa prowadzimy zajęcia na quadach w taki sposób, aby były jak najbardziej bezpieczne;
 • cena - proporcjonalna do czasu jazdy na quadach, sprzętu i programu dodatkowych zajęć.

Teren
Aby zrealizować naprawdę ciekawy obóz quadowy, organizator musi mieć do dyspozycji teren, który umożliwia realizację różnego rodzaju zajęć na quadach w zróżnicowanym terenie. A więc strome podjazdy, dynamiczne zakręty, dłuższe odcinki dróg gruntowych i szutrowych, odcinki leśne, miejsca do nauki pokonywania przeszkód terenowych. Obszar o powierzchni kilkudziesięciu hektarów to minimum, aby uczestnicy obozu mieli radość z jazdy na quadach. Kawałek ziemi ogrodzony oponami z usypanymi sztucznie małymi górkami na pewno nie spełnia wymagań, stawianych profesjonalnemu obozowi quadowemu.
Wandrus organizuje swoje obozy w prawdziwym, zróżnicowanym terenie łąkowo leśnym, a także w górach (na wyższe stopnie quadowych umiejętności).


Umiejętności uczestnika

Jeśli obóz jest "dla każdego" to jednocześnie jest "dla nikogo". Dlatego ważne jest, czy organizator w opisie obozu podaje, jacy uczestnicy mogą wziąć udział w obozie.
Jako Rodzice musimy odpowiedzieć sobie na pytania:
- czy nasze dziecko nigdy nie jeździło na quadach i będzie to dla niego pierwszy obóz;
- czy nasze dziecko ma już jakieś doświadczenie i umie jeździć na quadzie w prostym terenie;
- czy nasze dziecko bardzo dobrze jeździ na quadzie, także w trudniejszym terenie.
i szukać obozu odpowiedniego właśnie dla naszego młodego raidera.
Wandrus organizuje odrębne obozy dla różnych uczestników, a także w ramach jednego obozu grupy szkoleniowe z uczestnikami na podobnym poziomie umiejętności. Dzięki temu na jeden obóz mogą pojechać zupełnie początkujący, a na inny uczestnicy już doświadczeni w jeździe na quadach, albo w ramach jednego obozu uczestnicy na różnym poziomie umiejętności mają zajęcia osobno.

Kryteria doboru uczestników
Jeśli obóz jest zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych, to bardzo istotny jest podział na grupy zajęciowe, z których każda będzie miała realizowany nieco inny program.
Wandrus organizuje odrębne obozy dla różnych uczestników - dzięki temu na jeden obóz mogą pojechać zupełnie początkujący, a na inny uczestnicy już doświadczeni w jeździe na quadach. Grupy zajęciowe na naszych obozach są niewielkie i składają się z 3-4-5 uczestników. Dzięki temu każda grupa ma zajęcia dostosowane do umiejętności jej uczestników (w razie potrzeby uczestnicy mogą zmieniać grupy). Uczestnicy w każdej grupie są również w zbliżonym wieku, co pozwala na prowadzenie zajęć dostosowanych do możliwości fizycznych uczestników.

Liczba quadów
Musi umożliwiać realizację założonych zajęć dla każdego uczestnika w określonym czasie. Quady to również maszyny, które ciężko pracują w terenie, dlatego mogą ulegać mniejszym lub większym awariom czy uszkodzeniom, które wyłączają je na dzień, dwa lub więcej z eksploatacji na obozie. Jeśli organizator zapewnia odpowiednią liczbę quadów, wtedy nawet wyłączenie jedengo czy dwóch quadów nie stanowi problemu. Wielu organizatorów obozów quadowych nie podaje liczby quadów udostępnianych uczestnikom, ponieważ ma ich po prostu bardzo mało.
Trudno jednoznacznie powiedzieć, ile quadów powinno być dostępnych na obozie, gdyż jest to zależne od różnych czynników - przede wszystkim od liczby uczestników na obozie. Zakładając jednak, że wybieramy obóz, na którym naprawdę jeździ się w terenie, a nie w kółko po torze, to na jednym quadzie jedzie instruktor, na kolejnych dwóch-trzech-czterech quadach jadą uczestnicy. Jazda w większej grupie nie zapewnia instruktorowi kontroli nad wszystkimi uczestnikami. Biorąc to wszystko pod uwagę, na standardowym obozie organizator powinien podstawić od czterech do sześciu quadów.
Na każdym obozie quadowym Wandrusa dla uczestników dostępne jest, w zależności od liczebności obozu i rodzaju szkolenia od 4 do 7 quadów.

Jakie quady
Quady muszą być dostosowane do możliwości fizycznych uczestników i programu zajęć. Napęd 4x4 nie jest konieczny przy organizacji obozu dla początkujących, ale w przypadku obozu ze szkoleniem z jazdy w terenie w trudnych warunkach w górach jest konieczny! Podobnie jak na przykład wyciągarka.
Dobry i sprawny sprzęt to także jedna z podstaw bezpiecznych zajęć. Do takich uznanych marek należą m.in. Kymco, Yamaha, Can-Am (Bombardier), Honda czy Suzuki.
Wiek quadów również ma znaczenie - im starszy pojazd, tym większe ryzyko wystąpienia awarii czy zużycia kolejnych elementów, co powoduje wyłączenie quada z obozowych jazd.
Na obozach quadowych Wandrusa na stopień I, II i III uczestnicy szkolą się na quadach Can-Am Outlander 570, Can-Am Outlander 450, Kymco 300 MXU z 2018, 2019, 2020, 2021 na obozach na stopień IV, V i wyższe na quadach Yamaha Grizzly 450, Honda Rincon i Can-Am Outlander 450 z lat 2017 i 2018, 2019 i 2020, 2021.

Czas zajęć
Wielu organizatorów obozów quadowych ukrywa rzeczywisty czas jazdy na quadzie oferowany uczestnikowi. Przede wszystkim dlatego, że taki organizator zazwyczaj ma mało quadów, brak możliwości jazdy w prawdziwym terenie, a na obozie dużo uczestników i dlatego sam obóz jest oczywiście tani.

Tymczasem czas zajęć - jazdy na quadach powinien być jasno opisany w ofercie obozu i określony "na uczestnika" a nie "na grupę" albo "na "zajęcia". Nie waro zapisywac się na obóz, w którym czas jazdy podany jest "na grupę", bo to oznacza, że organizator ukrywa, iż rzeczywistego czasu jazdy "na uczestnika" będzie niewiele. Wystarczy obliczyć sobie samemu - jeśli zajęcia trwają dwie godziny, grupa ma dziesięć osób i do dyspozycji dwa quady to ile pojedzie jeden uczestnik?

Podobnie określenie "5 zajęć na quadach" zamiast po prostu wskazanie, że każdy uczestnik będzie jeździł na przykład 5 godzin, to forma ukrycia rzeczywistego czasu zajęć.

Musi być też prosta możliwość weryfikacji czasu jazdy uczestnika podczas obozu, tak, aby każdy uczestnik mógł wyjeździć oferowaną mu liczbę godzin. Zwykle czas jazdy na quadzie zależny jest od ceny obozu, zatem im więcej godzin jazdy na quadzie - tym wyższa cena obozu. Niektórzy organizatorzy dają uczestnikom możliwość wyboru i proponują na przykład 3, 5, 7, 9 lub 11 godzin na quadzie. Są obozy, na których uczestnik może jeździć nawet 15 i więcej godzin na quadzie.
Na obozach quadowych Wandrusa każdy uczestnik ma jasno określoną liczbę godzin jazdy na quadach. Czas jazdy zapisywany jest na specjalnych kartach, dzięki czemu zarówno uczestnik jak i instruktorzy mogą czas jazdy na bieżąco sprawdzić. Na naszych obozach uczestnicy mogą jeździć na quadach nawet 25 godzin w trakcie obozu (zależnie od obozu i programu).


Program
Musi umożliwiać uczestnikom szkolenie realne do zrealizowania, na umiejętności możliwe do opanowania przez uczestników z danej kategorii wiekowej. Ponieważ poszczególni uczestnicy opanowują określone umniejętności w krótszym lub dłuższym czasie, istotne jest, aby uczestnicy zdawali sobie sprawę, iż udział w jednym tylko turnusie obozu może nie wystarczyć do dobrego opanowania wszystkich zakładanych w programie umiejętności. Jednemu uczestnikowi do opanowania samodzielnej jazdy quadem w prostym terenie wystarczy pół obozu a inny uczestnik będzie potrzebował do tego dwóch obozów. To zupełnie naturalne, ważne jest, aby kadra na bieżąco informowała uczestników o ich postępach i umiejętnościach.
Na obozach quadowych Wandrusa program szkolenia quadowego  jest starannie opracowany na podstawie dwudziestoletnich doświadczeń w organizacji obozów quadowych. Program szkolenia quadowego Wandrusa jest wielostopniowy, co umożliwia uczestnikom systematyczne, konsekwentne podnoszenie umiejętności i stopniowanie trudności.

Kadra
Musi umożliwiać bezpieczną realizację zajęć i posiadać wiedzę i doświadczenie odpowiednie do zaawansowania szkolenia quadowego.
Obozy quadowe Wandrusa prowadzą najlepsi w Polsce, doświadczeni instruktorzy, uczestniczący w rajdach i zdobywający w nich medalowe miejsca, organizatorzy rajdów, organizatorzy i propagatorzy sportu i turystyki quadowej w Polsce. M.in. Tomasz Kudełka "Dziki" organizator rajdu "Dzikowisko, Oskar Pieprzak, Mistrz Polski w Rajdach przeprawowych czy, Zuzanna Ścibior - zawodzniczka w wyścigach quadowych quadcross,  Maciej Grzechowiak - propagator sportu i turystyki quadowej, założyciel i redaktor naczelny magazynu Quadmania, na quadzie zwiedził trzydzieści krajów na pięciu kontynentach.

Zasady realizacji zajęć
Muszą umożliwiać realizację zakładanego programu obozu.
Zajęcia na obozach quadowych Wandrusa są tak realizowane, aby prowadzić je jak najbardziej efektywnie. Szkolenie i jazdy off-roadowe na quadach prowadzone są w małych 3-4-5 osobowych grupach, dzięki czemu instruktor ma kontrolę nad jadącymi uczestnikami, a podczas szkolenia może poświęcić odpowiedni czas wszystkim uczestnikom. Elementy programu szkolenia wprowadzane są stopniowo, w zależności od opanowywania kolejnych umiejętności przez uczestników, dzięki małym liczebnie grupom uczestnicy są podzieleni odpowiednio do wieku i umiejętności. Jeździmy w terenie dostosowanym do możliwości uczestników.

Rozwój umiejętności
Bardzo ważna jest kompleksowa oferta, umożliwiająca uczestnikowi zdobywanie kolejnych umiejętności, poprzez stopniowanie trudności i wyjazd w różne ciekawe miejsca. Możliwość brania udziału w kolejnych obozach, na zróżnicowanym terenie, to okazja do szkolenia i poznania różnych atrakcyjnych terenów do jazdy na quadzie.
Taka szeroka oferta świadczy też o tym, że firma poważnie podchodzi do oferty obozów quadowych, a więc ma doświadczenie w organizacji takich obozów, a jednocześnie dysponuje odpowiednim zasobem quadów i doświadczoną grupą kadry instruktorów.
Na obozach quadowych Wandrusa program szkolenia quadowego  jest starannie opracowany na podstawie dwudziestoletnich doświadczeń w organizacji obozów quadowych. Program szkolenia quadowego Wandrusa jest wielostopniowy, co umożliwia uczestnikom systematyczne, konsekwentne podnoszenie umiejętności i stopniowanie trudności. Organizujemy również obozy quadowe wyprawowe, gdzie nie ma szkolenia, a jest jazda na quadach z doskonaleniem już zdobytych umiejętności.

Bezpieczeństwo
To najważniejsze kryterium dla Rodziców. Tyle tylko, że jazda quadem, podobnie zresztą jak rowerem, czy spływ kajakowy, gra w paintball czy holowanie na oponce za motorówką zawsze niesie za sobą określone ryzyko. Jeśli firma opisuje zajęcia na quadach jako całkowicie bezpieczne, oznacza to po prostu, że... mówi nieprawdę, aby takimi frazesami przekonać Was do zapisania na obóz. Istotne jest, czy firma stara się tak prowadzić zajęcia, aby to ryzyko ograniczyć i zminimalizować. Jak to można zrobić? Na przykład poprzez jazdę początkujących z pomocnikiem na quadzie, jazdę na quadach w małych grupach, sprawdzenie terenu, wymaganie dodatkowego ubioru ochronnego od uczestników (przy obozach dla zaawansowanych), odpowiednie szkolenie od podstaw, stopniowanie umiejętności z podziałem na kilka grup zaawansowania, naukę sygnalizacji gestami i sygnałami dźwiękowymi.
Na obozach quadowych Wandrusa prowadzimy zajęcia na quadach w taki sposób, aby były jak najbardziej bezpieczne. Zawsze zaczynamy szkolenie od przedstawienia i przeszkolenia uczestników z zasad bezpiecznej jazdy i eksploatacji quadów włącznie z sygnalizacją w grupie. Przed rozpoczęciem obozu sprawdzamy teren. Zawsze jeździmy w kaskach. Instruktor jedzie  na czele grupy, dostosowując prędkość jazdy do umiejętności uczestników. Jeździmy w małych 3-4-5 osobowych grupach, dzięki czemu instruktor jest w stanie kontrolować całą grupę. Uczestnicy jeżdżą z podziałem na grupy zależnie od swojego doświadczenia quadowego, w terenie dostosowanym do ich umiejętności. Początkujący jeżdżą z pomocnikiem siedzącym na quadzie z tyłu, który w razie potrzeby może udzielić wskazówek lub fizycznego wsparcia kierującemu. Na obozach na wyższe stopnie quadowych umiejętności wymagamy od uczestników dodatkowego ubioru ochronnego.

Cena
Bardzo często rodzice zapisując swoje dzieci na obóz kierują się wyłącznie ceną i słowem "obóz quadowy" w nazwie. Tymczasem obóz najtańszy lub tani najczęściej oznacza mało precyzyjne zapisy, dotyczące ilości i wieku quadów, liczby godzin na quadzie przypadających na jednego uczestnika (lub w ogóle ich brak), małą liczbę quadów, niedoświadczoną kadrę i jazdę "w kółko" po toprze zamiast w prawdziwym terenie. Z kolei organizator, który oferuje naprawdę dużą liczbę godzin jazdy na quadzie i oferuje atrakcyjne jazdy w terenie ponosi dużo większe koszty - na przykład paliwa. Jeśli zatrudnia doświadczoną kadrę - oznacza to dużo wyższe wynagrodzenie. Jeśli quady są nowe lub nowe i kilkuletnie - oznacza to, że organizator sukcesywnie taki sprzęt wymienia, co również oznacza stałe koszty. To wszystko musi mieć swoje odzwierciedlenie w cenie obozu. Wybierając obóz quadowy nie warto więc kierować się ceną, jako podstawowym kryterium. Nie wszystkie kryteria jednak możemy zweryfikować, zatem podstawowym kryterium wyboru obozu powinna być liczba godzin jazdy na quadzie przypadająca na jednego uczestnika, program szkolenia umożliwiający sukcesywny (w kolejnych latach, na kolejnych obozach) rozwój umiejętności, dostępny zróżnicowany teren do jazdy quadami oraz liczba i wiek quadów.
Cena obozów quadowych Wandrusa jest najniższa w Polsce, biorąc pod uwagę oferowany każdemu uczestnikowi czas jazdy na quadzie. Na naszych obozach uczestnicy jeżdżą najwięcej w Polsce. Wandrus ma program szkolenia quadowego, umożliwiający uczestnikom obozów systematyczne podnoszenie umiejętności. Obozy na wyższe stopnie szkolenia quadowego prowadzą bardzo doświadczeni instruktorzy, uczestniczący w rajdach i zdobywający w nich medalowe miejsca, organizatorzy rajdów, organizatorzy i propagatorzy sportu i turystyki quadowej w Polsce. Nasze quady zostały zakupione w latach 2018, 2019 i 2020 i są sukcesywnie wymieniane na nowe.

Nasze rady

 • To, że jakaś firma cieszy się renomą, jako organizator obozów, nie oznacza jeszcze, że obóz quadowy tej firmy będzie najbardziej odpowiedni. 
 • Jeśli jakaś firma ogłasza, że robi obozy quadowe "dla dzieci 13-18 lat" i nie stosuje żadnych kryteriów czy podziału - chociażby na grupy zaawansowania, to nie warto jechać na taki obóz.
 • Jeśli jakaś firma nie podaje, ile uczestnik obozu (nie grupa uczestników) będzie miał godzin jazdy na quadzie, to taka oferta nie jest warta nawet rozpatrywania.
 • Jeśli jakaś firma twierdzi "jesteśmy najlepsi", "nasze obozy są najwspanialsze", może to oznaczać, że jej właściciele popadli w samouwielbienie (czy aby na pewno uzasadnione?) a każda uwaga odnośnie realizacji obozu będzie przyjęta jako "nieuzasadniona krytyka". Najczęściej jest to chwyt marketingowy, obliczony na pozyskanie mniej wnikliwych uczestników, którzy dają się nabrać na "gładkie słówka" zamiast w przemyślany sposób dokonać wyboru obozu.
 • Obóz tani - zwykle oznacza obóz z małą ilością quadów i bardzo ograniczonym czasem jazdy na quadzie.