Obóz Ratowniczy WOPR

Szczegółowy opis obozu i formularz rezerwacji miejsc

Młodszy Ratownik WOPR -
opis obozu z możliwością rezerwacji miejsca - tutaj

terminy

02 lipca-12 lipca 2022 | 13 lipca-23 lipca 2022 | 24 lipca-03 sierpnia 2022
04 sierpnia-14 sierpnia 2021 | 15 sierpnia-25 sierpnia 2022 | 26 sierpnia-31 sierpnia 2022Ratownik WOPR
opis obozu z możliwością rezerwacji miejsca - tutaj
 

terminy

02 lipca-12 lipca 2022 | 13 lipca-23 lipca 2022 | 24 lipca-03 sierpnia 2022
04 sierpnia-14 sierpnia 2021 | 15 sierpnia-25 sierpnia 2022 | 26 sierpnia-31 sierpnia 2022
Uprawnienia i stan prawny dotyczący szkolenia ratowników
Obecne przepisy, dotyczące uprawnień ratowników wodnych precyzują, że stopniem zawodowym, uprawniającym do pracy w charakterze ratownika, jest stopień ratownika wodnego. Oprócz tego WOPR jako organizacja, nadaje swoje stopnie młodszego ratownika WOPR, ratownika WOPR i starszego ratownika WOPR. Osoby z uprawnieniami WOPR mają prawo do pracy społecznej jako ratownicy. WOPR jest również członkiem ILS (International Life Saving - Międzynarodowej Organizacji Ratownictwa Wodnego) i uczestnicząc w kursach organizowanych przez WOPR można uzyskać również certyfikaty ILS.

Obecnie stopień Młodszego Ratownika WOPR można już uzyskać, mając ukończone 12 lat, zaś Ratownika WOPR mając ukończone 16 lat. Cały cykl szkolenia jest etapowy i dostosowany do różnych grup wiekowych. Jest to związane z próbą zainteresowania kwestią ratownictwa wodnego szerokiej rzeszy młodych ludzi, a tym samym przeszkolenia ich w zakresie bezpieczeństwa podczas pobytu w wodzie i nad wodą, podobnie jak to ma miejsce z kursami pierwszej pomocy. Dzięki temu coraz większa liczba osób będzie mogła wspomagać zawodowych ratowników, lub udzielić fachowej pomocy, znając jej zasady. Szkolenie Młodszego Ratownika WOPR i Ratownika WOPR jest również doskonałym przygotowaniem do kursu na Ratownika Wodnego, jeśli ktoś w przyszłości będzie chciał zostać zawodowym ratownikiem.

Na wielu stronach internetowych można znaleźć nieaktualne w obecnym stanie prawnym informacje, dotyczące zarówno wymagań na stopnie ratowników jak i uzyskiwanych uprawnień. Najnowszym i aktualnie obowiązującym aktem prawnym jest Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z 18 sierpnia 2011 roku (
Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1240) i wydane na podstawie ustawy przepisy wykonawcze.

Kadra i szkolenie
Szkolenie prowadzimy z bardzo doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę WOPR. Wandrus zrealizował dotychczas około 30 kursów na różne stopnie ratownicze, zakończonych egzaminem.


Na naszych obozach możecie uzyskać zarówno uprawnienia ratowników WOPR jaki i uprawnienia państwowe ratownika wodnego, to jest:

  • stopień Ratownika Wodnego (uprawnienia państwowe). Od 18 lat. Podczas obozu większość czasu wypełniona jest na zajęcia szkoleniowe teoretyczne i praktyczne, zakończone egzaminem państwowym. Osoba niepełnoletnia lub taka, która nie spełni wszystkich wymagań (np. nie będzie miała ukończonego szkolenia KPP) może być uczestnikiem kursu, ale zdawać egzamin może dopiero po spełnieniu wszystkich wymagań.

Terminy turnusów szkoleniowych Młodszy Ratownik WOPR:

Terminy turnusów szkoleniowych Ratownik WOPR:

W razie pytań prosimy o telefon: 501 647 139

PODSTAWOWE WYMAGANIA I RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
Młodszy Ratownik WOPR
Wymagania

  • ukończone 12 lat i zgoda rodziców, bardzo dobra umiejętność pływania wpław i dobra kondycja fizyczna
  • karta pływacka (można ją wyrobić na obozie)

Ramowy program szkolenia
Program obejmuje: sprawdzian wstępny, zagadnienia prawne i etyka, organizacja pracy Ratownika WOPR, ratownictwo medyczne, techniki ratownictwa wodnego. Celem kursu jest otrzymanie uprawnień Młodszego Ratownika Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zajęcia praktyczne to m.in: egzamin sprawnościowy, pływanie stylowe i w ubraniu, skoki ratunkowe oraz sposoby bezpiecznego wejścia do wody, podstawy nurkowania, posługiwanie się podręcznym sprzętem ratowniczym (koło, rzutka, węgorz i inne), holowanie poszkodowanych, symulowane akcje ratownicze, zawody. Zajęcia teoretyczne: zasady etyki wodniackiej oraz zabiegi RKO i pierwszej pomocy. Staż ratowniczy (na kąpielisku): praca z ratownikami na wieżyczkach, techniki ratownicze przy wykorzystaniu skutera wodnego, desant z motorówki i nauka prac bosmańskich.

Uczestnicy otrzymują legitymację WOPR, oraz uprawnienia Młodszego Ratownika WOPR (Junior Lifesaver - Międzynarodowej Organizacji Ratownictwa Wodnego ILS - International Life Saving). Dla osób zainteresowanych istnieje możliwość wyrobienia Karty Identyfikacyjnej Członka WOPR oraz dodatkowo do karty, Identyfikatora stopnia WOPR (dwa plastiki 20 zł za każdy dokument). W przypadku zainteresowania nabyciem ww. dokumentów należy posiadać dodatkowe dwa zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm oraz specjalną zgodę rodziców. Dokumenty zostaną przekazane drogą pocztową w terminie min. 2 miesięcy od zakończenia obozu.


Ratownik WOPR
Wymagania

  • ukończone 16 lat i zgoda rodziców, bardzo dobra umiejętność pływania wpław i dobra kondycja fizyczna
  • karta pływacka (można ją wyrobić na obozie)

Ramowy program szkolenia
Program obejmuje: sprawdzian wstępny, zagadnienia prawne i etyka, organizacja pracy Ratownika WOPR, ratownictwo medyczne, techniki ratownictwa wodnego. Celem kursu jest otrzymanie uprawnień Ratownika Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zajęcia praktyczne to m.in: egzamin sprawnościowy, pływanie stylowe i w ubraniu, skoki ratunkowe oraz sposoby bezpiecznego wejścia do wody, podstawy nurkowania, posługiwanie się podręcznym sprzętem ratowniczym (koło, rzutka, węgorz i inne), holowanie poszkodowanych, symulowane akcje ratownicze, zawody. Zajęcia teoretyczne: zasady etyki wodniackiej oraz zabiegi RKO i pierwszej pomocy. Staż ratowniczy (na kąpielisku): praca z ratownikami na wieżyczkach, techniki ratownicze przy wykorzystaniu skutera wodnego, desant z motorówki i nauka prac bosmańskich.

Uczestnicy otrzymują legitymację WOPR, oraz uprawnienia Ratownika WOPR (Lifesaver - Międzynarodowej Organizacji Ratownictwa Wodnego, ILS - International Life Saving). Dla osób zainteresowanych istnieje możliwość wyrobienia Karty Identyfikacyjnej Członka WOPR oraz dodatkowo do karty, Identyfikatora stopnia WOPR (dwa plastiki 20 zł za każdy dokument). W przypadku zainteresowania nabyciem ww. dokumentów należy posiadać dodatkowe dwa zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm oraz specjalną zgodę rodziców. Dokumenty zostaną przekazane drogą pocztową w terminie min. 2 miesięcy od zakończenia obozu.


Ratownik Wodny (stopień państwowy, uprawniający do pracy zawodowej w charakterze ratownika)
Wymagania:

  • skończone 18 lat, zaświadczenie lekarskie, bardzo dobra umiejętność pływania wpław i bardzo dobra kondycja fizyczna;
  • co najmniej jedne uprawnienia przydatne w ratownictwie (np. patent sternika motorowodnego);
  • skończony kurs KPP (Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy). Kurs najlepiej ukończyć przed rozpoczęciem obozu, w rejonie swojego miejsca zamieszkania. Koszt takiego kursu wynosi od 500 do 700 zł. Osoby które nie ukończą kursu KPP przed obozem, mogą uczestniczyć w obozie i ukończyć kurs ratownika wodnego, ale do egzaminu na ratownika wodnego mogą podejść przed dowolną komisją, dopiero po zaliczeniu kursu KPP.
  • odbycie kursu na ratownika wodnego (podczas obozu) i zdanie egzaminu

Ramowy program szkolenia
Podstawy prawne funkcjonowania ratownictwa wodnego w Polsce. Organizacja ratownictwa wodnego w pozostałych systemach ratowniczych funkcjonujących na terenie Polski (np. WOPR, Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna, SAR). Prawne aspekty pracy ratownika wodnego, wynikające z ustaw. Organizacja pracy ratowników. Obowiązki i uprawnienia ratowników wodnych. Specyfika ratownictwa wodnego na wyznaczonych obszarach wodnych. Hydrologia i meteorologia. Dokumentacja działań ratowniczych, umiejętność praktycznego stosowania wiedzy w działaniach ratowniczych. Sprzęt wykorzystywany w ratownictwie wodnym i jego zastosowania. Prowadzenie akcji ratunkowych z wykorzystaniem sprzętu do ratownictwa wodnego. Podstawowe prace bosmańskie, oraz umiejętność posługiwania się sprzętem w działaniach ratowniczych. Pływanie i techniki ratownictwa wodnego. Pływanie stosowane w ratownictwie wodnym - samoratownictwo. Wykonywanie skoków ratowniczych i innych sposobów bezpiecznego wejścia do wody. Pływanie pod wodą i nurkowanie. Holowanie osoby zagrożonej, co najmniej trzema sposobami. Ewakuacja z wody. Opanowanie osoby tonącej pasywnej i ułożenie jej w pozycji bezpiecznej. Postępowanie z osobą tonącą aktywną.


Uczestnicy obozu z kursem organizowanego przez Wandrusa podczas zajęć


Uczestnicy obozu z kursem organizowanego przez Wandrusa podczas zajęć


Uczestnicy obozu z kursem organizowanego przez Wandrusa


Instruktorzy, egzaminatorzy i część uczestników obozu Wandrusa po egzaminie


Instruktorzy, egzaminatorzy i część uczestników obozu Wandrusa po egzaminie


Uczestnicy obozu z kursem organizowanego przez Wandrusa